References

Quality, which is manifested through successfully completed projects is certainly a good guarantee for our products and services.

We have selected some completed projects:

 • Aerodrom, Ljubljana – dvižna oprema
 • Agroruše, Ruše – dvižna oprema
 • Albin Promotion, Kidričevo – tovorno dvigalo
 • Aliansa, Žalec – tovorna ploščad
 • Alpos, Šentjur – tovorna ploščad
 • ART Trade, Celje – izdelava kovinske konstrukcije medetaže
 • Aso, Celje – tovorna ploščad
 • Atlas Trading, Vojnik – dvižna miza
 • Avtokajža, Slovenj Gradec – dvižna miza
 • Avtohiša Kolmanič, Maribor – dvižna ploščad
 • BLT, Idrija – dvižna oprema
 • Bolnica, Vojnik – dvigalo
 • Brest Pohištvo, Cerknica – pregibne mize
 • BTC – Carinska cona, Ljubljana – pregibne mize
 • BTC, Murska Sobota – pregibne mize
 • Carinarnica, Tolmin – dvižna oprema
 • Carrera Optyl, Ormož- dvižna oprema
 • Cestno podjetje Ptuj – ključavničarska dela, kovinske konstrukcije
 • Cetis, Celje – tovorna ploščad
 • Cigrad, Šoštanj – dvižna miza
 • Deplast, Imeno – tovorna ploščad
 • Dravske Elektrarne Maribor – dvižna oprema
 • Drogerie Markt, Krško – dvižna oprema
 • Epipack, Miren – tovorna ploščad
 • Euro-Vrt, Ptuj – izdelava JK ostrešja
 • Eurotrade, Ljubljana – izdelava jeklene konstrukcije medetaže
 • Era –SV, Ptuj – tovorno dvigalo
 • Etol, Celje – dvižna oprema
 • Gorenje, Velenje – dvižne mize, dvižna oprema
 • Goya-Company – dvigalo
 • GP Projekt ING, Ptuj – ključavničarska dela, kovinske konstrukcije, ograje, nadstreški
 • Grad Ormož – izdelava jeklene konstrukcije ostrešja
 • Grad Turnišče – ključavničarska dela
 • Gradbeni Žerjavi, Maribor – izdelava kovinske konstrukcije, ključavničarska dela
 • Helios, Domžale – dvižna oprema
 • Hervis, Kranj – dvižna oprema
 • Hyla, Ljubljana – tovorno dvigalo
 • ILKOS, Moškanjci – izdelava jeklene konstrukcije skladišča
 • Iskra Avtoelektrika, Šempeter- dvižna oprema
 • Kager Hiša – izdelava jeklene konstrukcije skladišča
 • Kartonal, Novo mesto – dvižna ploščad
 • Kema, Puconci – tovorno dvigalo
 • Kmečki mlin, Zabovci – tovorno dvigalo
 • Kmetijska zadruga Bukovci – izdelava jeklene konstrukcije ostrešja
 • Kmetijska zadruga Majšperk – izdelava jeklene konstrukcije ostrešja
 • Kmetijska zadruga Metlika – tovorno dvigalo
 • Kmetijska zadruga Ptuj – ključavničarska dela
 • Koš, Trebnje – dvižna ploščad
 • Košaki TMI, Maribor – pregibna miza, jeklena konstrukcija nadstreška
 • KOTA, Petrovče – izdelava jeklene konstrukcije podesta

 • Kovinoplastika, Lož – dvižna ploščad
 • LEK, Lendava – izdelava jeklene konstrukcije nadstrešnice
 • Libela Elsi, Celje – dvižna oprema
 • Lipa, Ajdovščina – dvižna oprema
 • Lohnko, Inženiring Ljubljana – tovorno dvigalo
 • Loging d.o.o., Novo Mesto – pregibne mize
 • Mejni prehod Gruškovje – dvižne mize
 • Mizarstvo Kos, Domžale – dvižna miza
 • Maplast d.o.o., Domžale – dvižna ploščad
 • Mejni prehod Jelšane – dvižne mize
 • Mercator, Metlika – dvižna miza
 • Mercator, Grosuplje – dvižna oprema
 • Mercator, Ptuj – dvižne mize
 • Merkur – Skladišče Studenci, Maribor – tovorna dvigala
 • Metal Prim IZT, Maribor – dvižna oprema
 • Mitol, Sežana – dvižna miza
 • Mlinotest kruh, Koper – tovorna ploščad
 • Nieros Metal, Slovenj Gradec – tovorna ploščad
 • Občina Juršinci – ključavničarska dela
 • Pekarna Štručka, Rogašovci – tovorno dvigalo
 • Perutnina Ptuj – dvižne mize, pregibne mize, ključavničarska dela, kovinska konstrukcija
 • Petovia Avto, Ptuj – izdelava nadstreška, jeklene konstrukcije avtopralnice, JK medetaže
 • Petrol – Žiher črpalka, Moškanjci – tovorno dvigalo
 • Revoz, Novo mesto – dvižna oprema
 • Robotika Kogler, Radenci – dvižna oprema
 • Sava avto, Sevnica – panoramsko dvigalo
 • Schindler Slovenija – izdelava kovinske konstrukcije jaškov dvigala
 • Seaway Group, Bled – dvižna oprema
 • SGP Zidgrad, Idrija – tovorna ploščad
 • Silkem, Kidričevo – dvižne mize, tovorno dvigalo
 • Spar Slovenije – pregibne mize
 • Srednje Šolski center Ptuj – izdelava jeklene konstrukcije medetaže
 • Steklarska šola, Rogaška Slatina – dvižna oprema
 • Steklarstvo Mlakar, Boštanj – dvižna oprema
 • Športni park Spuhlja – nadstrešek, ključavničarska dela
 • Talum, Kidričevo – dvižne mize, ključavničarska dela, kovinske konstrukcije
 • Tekstina, Ajdovščina – tovorna ploščad
 • Telekom Slovenije, Ljubljana – tovorno dvigalo
 • TOKAM, Spodnja Ščavnica – izdelava kovinske konstrukcije, dvižna oprema
 • Tuš, Celje – pregibne mize
 • TVP, Vzmetni Inženiring Ptuj – izdelava jeklene konstrukcije proizvodne hale
 • Vileda skladišče, Maribor – dvižna oprema
 • Vinska klet Lendava – tovorno dvigalo
 • Vrtec Marjetica, Ptuj – izdelava kovinske konstrukcije ostrešja
 • Vrvica, Celje – tovorna ploščad
 • Zavarovalnica Triglav, Murska Sobota – dvigalo za avtomobile
 • Zlatorog oprema, Maribor – dvižne mize
 • Železniške delavnice Slovenije, Ptuj – dvižna oprema

 

Search

Contact form

Didn’t find the information you were looking for? Write to us and we will answer you as soon as possible.

  By submitting your info, you agree with our privacy policy.