16 listopada, 2018

Metalne konstrukcije

Metalne konstukcije izrađene su od hladno oblikovanih čeličnih profila. Čelični profili sastoje se od stupova, glavnih nosača, nosača krovišta i fasade te horizontalnih i vertikalnih ukruta. Konstrukcija se postavlja na pripremljenoj betonskoj podlozi. Spojevi dijelova konstrukcije izvode se zavarivanjem ili vijčanim spojevima. Svi elementi i materijali koji se ugrađuju u skladu su s europskim standardima.

Zidovi hala se izvode od trapezno profiliranih limova iz vlastite proizvodnje kao i krovište hale. Profilirani limovi mogu biti aluminijski ili pocinčani, a visina profila ovisi o opterećenju i statici objekta.

Ukoliko je potrebno termoizolirati, termoizolacijski elementi se montiraju s mineralnom vunom. Moguća je izvedba sa zidnim ili krovnim poliuretanskim panelima.

Na kraju se ugrađuju vrata, prozori i svjetlosni elementi kao što su svjetlosne kupole te se objekat oprema potrebnim instalacijama.

Montažne hale namijenjene su za proizvodnju, skladištenje, radionice, farme…       

Katalog                         Rezultat iskanja slik za gallery icon pngGalerija